top of page
  • Writer's pictureOndareup

Nola komunikatu ondarea? ¿Cómo comunicar el patrimonio?

Ondare Up! Bildumaren laugarren atala kaleratuko dugu.Oraingoan ondarean eta komunikazioan jarriko dugu arreta.Nola komunikatzen dugu ondarearekin lotutako informazioa? Ondareak duen balioa helarazi egiten al diote gizarteari hedabideek? Nola ulertzen dute ondarea herritarrek?Urpeko ondarea altxorrarekin lotzen duten titularrek espoliazioa sustatzen al dute? Ondarea errespetatzen duen turismoa egin al daiteke?Ba al dago kultura-ondasun interesgarriei buruzko ikus-entzunezko edukirik publiko ezberdinentzat?


Ikerketan hainbat kontzeptu txertatu eta garatuko dira: komunikazioa, ondarearen transmisioa eta eskuragarritasuna, kultura-eskubideak giza eskubideen funtsezko elementu gisa, eta ondarea nortasuna eta gizarte-kohesioa eraikitzeko funtsezko tresna gisa.


Egileak are gehiago argituko du kontua, munduko hainbat eskualdetako zenbait ikerketa-kasuren bidez: Museos sin Límite (Inés Hernández), Ondaresub (María Intxaustegi), Reharq* (Libe Fernández Torróntegui) eta Museo Escolar de Pusol (Marian Tristán).


Ikerketaren ardura duen pertsonak, Naiara Álvaro Icíarrek, 2021/2022 ikasturtean Deustuko Unibertsitateko Zuzenbideko eta Komunikazioko Gradu bikoitzeko 5. maila hasiko du, eta kultura-eskubideen, aniztasunen eta generoaren inguruko lanerako bokazio sutsua du.


“Ondare Up! Gazteak, ondarea eta aniztasunak” UNESCO Etxeak sortu eta bultzatu du, eta gazteek egindako kultura-ondarearen arloko heziketa- eta bitartekaritza-programa bat da. Helburua gazteak ondare materialera eta immaterialera hurbiltzea da, haien dimentsioak beren interesetatik eta bizipenetatik azter ditzaten.


(CAS)

Lanzamos la cuarta entrega de la Colección Ondare Up! Bilduma. En esta ocasión ponemos el foco en patrimonio y comunicación. ¿Cómo comunicamos sobre patrimonio? ¿Los medios hacen llegar a la sociedad el valor que tiene el patrimonio? ¿Qué entiende la ciudadanía que es patrimonio? ¿Los titulares que relacionan el patrimonio subacuático con tesoros fomentan su expolio? ¿Se puede realizar un turismo respetuoso con el patrimonio? ¿Existen contenidos audiovisuales sobre bienes culturales de interés para diferentes públicos?


El estudio irá incorporando y desarrollando conceptos relacionados la comunicación, la transmisión y acceso al patrimonio, los derechos culturales como parte fundamental de los derechos humanos y el patrimonio como herramienta clave en la construcción de identidad y cohesión social.


La autora aportará más luz exponiendo varios casos de estudio de diferentes regiones del mundo: Museos sin Límites (Inés Hernández), Ondaresub (María Intxaustegi), Reharq* (Libe Fernández Torróntegui) y Museo Escolar de Pusol (Marian Tristán).


La persona a cargo del estudio, Naiara Álvaro Icíar, inicia en el curso 2021/2022 el 5º curso del Doble Grado de Comunicación y Derecho de la Universidad de Deusto y presenta una entusiasta vocación hacia el trabajo en torno a derechos culturales, diversidades y género.


“Ondare Up! Jóvenes, patrimonio y diversidades”, creado e impulsado por UNESCO Etxea, es un programa de educación y mediación en patrimonio cultural realizado por jóvenes. El objetivo es promover su acercamiento al patrimonio material e inmaterial para que exploren sus diferentes dimensiones desde sus intereses y vivencias.


Publicación completa:


57 views0 comments

Comentários


bottom of page